Приватност

Информациите добиени од анкетите се доверливи. Целта на онлајн анкетите е да се соберат статистички информации за групите, а не за поединците. Информациите добиени на индивидуално ниво на ниеден начин нема да бидат достапни за јавноста. Daedalus New Media Research може повремено да обезбеди информации собрани од страна на други фирми за истажување на пазарот, кои исто така ги користат инфрмациите за статистички цели придржувајќи се до истите правила за приватност.

Доброволно учество

 

Учеството во студиите е доброволно. Членството во Daedalus Online заедницата е врз основа на Вашата директна согласност. Слободно можете да се повлочете во било кој момент и да побарате целосно или делумно бришење на информациите.

Со зачленувањето во Daedalus Online заедницата, се согласувате да примате покани за учество во нашите анкети на Вашата e-mail адреса.

 

Зошто ги бараме Вашите лични информации  

За да станете член на нашата заедница , ќе мора да пополните една мала анкета. Со ова ние собираме лични информации заедно со други релевантни информации за наредните истражувања. Ја бараме Вашата e-mail адреса за да Ви праќаме покани за учество во анкетите. Информациите кои ги бараме, како што се име, адреса, пол, дата на раѓање, ни помагаат да одредиме за кои анкети ќе добиете покана.

Повлекување од заедницата

Доколу сакате да се повлечете од Daedalus Online заедницата, пратете e-mail на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. со насловl “ОДЈАВА”.

Ве молиме да почекате 5 работни дена за целосно бришење на Вашите информации од нашата база на податоци.

Сигурност на податоците

Daedalus New Media Research ги превзема сите мерки за информациите добиени од страна на своите членови да бидат чувани во сигурен сервер кој е заштитен со лозинка. Само овластени лица имаат пристап до овие информации. Пристапот до овие информации е ограничен на неколку вработени во Daedalus New Media Research.

Правно известување

Можно е изнесување на личните податоци тогаш кога законот го бара тоа.

Учество на деца во студиите 

Daedalus New Media Research не собира податоци од лица помлади од 14 години без дозвола од родителите или законскиот старател.

Доколку сте родител или законски старател кој открил дека дете или деца помлади од 14 години ги поднеле своите лични податоци без Ваша дозвола или согласност, истите тие ќе бидат избришани на Ваше барање. За да побарате бришење на податоците на Вашето дете, Ве молиме да пратите e-mail на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. со корисничкото име и/или e-mail адресата која ја користело Вашето дете.