Мисија

Наша мисија е да се создаде транспарентен и ефикасен начин на комуникација помеѓу потрошувачот и производителот со помош на Daedalus Online заедницата.